Olika typer av evenemang, möten och besök där ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte sker är en viktig del av universitetets verksamhet. De många möten som genomförs årligen ger oss tillfällen att stärka bilden av Stockholms universitet.

Vår utgångspunkt för ett gott värdskap är universitetets övergripande kärnvärden: Öppenhet, Nyskapande och Gränsöverskridande. Alla gäster och besökare ska få ett professionellt och genomtänkt bemötande.

För att underlätta planering och genomförande har vi på den här sidan sammanställt det stöd som finns att tillgå när du ska arrangera en konferens, mässa eller annat evenemang. Du får en checklista som stöd för det praktiska genomförandet och en översikt över vilket kommunikations- och profileringsmaterial som finns lättillgängligt, samt över vilka praktiska verktyg som kan underlätta arbetet.

Checklista inför planering och genomförande av evenemang vid Stockholms universitet

Checklistan är ett stöd för dig som ska arrangera ett evenemang, en konferens, besök eller möte. Den går igenom steg för steg vad man som arrangör ska tänka på före, under och efter ett evenemang. 

Verktyg och material

  • Presentationsmaterial om Stockholms universitet, Powerpoint-mallar och bilder: Mediabanken
  • Profilerade kläder, tygkassar material och gåvor: SU-butiken
  • Eget informations- och marknadsföringsmaterial som affischer, flyers, broschyrer och webbytor. Produktionsverktyget
  • Interna eller externa e-postutskick med hjälp av E-postverktyget: För att få tillgång till verktyget behöver du gå en introduktionsutbildning. Anmäl ditt intresse till visuellidentitet@su.se.

Planeringsstöd och rådgivning

För rådgivning kring större evenemang, akademiska högtider eller möten kopplade till fundraising kontakta:

Konferensservice erbjuder flera olika tjänster för att planera och genomföra konferenser mot en avgift. Du kan få hjälp att boka lokaler i Aula Magna, men också andra lokaler inom Stockholms universitet i samband med konferensuppdrag.

Ytterligare information

Förfrågningar om besök – se su.se/visit
Behöver du kommunikationstöd, kontakta komrad@su.se
För frågor om visuell identitet, kontakta visuellidentet@su.se