Hjälp i nyttiggörandeprocessen

Innovationskontoret hjälper dig som forskar vid Stockholms universitet att konkretisera och nyttiggöra din forskning. I huvudsak används tre vägar till nyttiggörande: kommersialisering genom start av eget företag, utveckling genom samarbete med existerande företag och utlicensiering. För alla tre vägar gäller att utveckla strategier för skydd av innovationen, identifiera användare och ta fram plan för att realisera utvecklingen av produkt eller tjänst från idén.

Stödet från innovationskontoret inkluderar därför verifiering av marknad, teknik och team och också identifiering av finansieringsbehov, tidig såddfinansiering,  eventuell patentansökan eller annan skyddsåtgärd, juridiskt stöd och kontakt med samarbetspart eller kund.

Våra affärs- och innovations rådgivare har gemensamt kompetens från flera olika branscher, de har startat och drivit egna företag och lång erfarenhet av innovationsarbete.

Kontakt: innovation@su.se

Webb: su.se/innovation