Innovationsverksamhet

Innovationskontoret

E-post: innovation@su.se

Adress: Villa Bellona,
Universitetsvägen 8