Kursen ”Entrepreneurship and Science Communication” (2 hp) skräddarsys för just er institution. Moment som kursen kan innehålla är; att nå ut med sina forskningsresultat med hjälp av digitala medier, skydd av immateriella tillgångar, grunderna för hur man startar och driver ett eget företag, hur man skapar kundvärde, affärsmodeller, samt finansiering och försäljning.
 
För mer information, kontakta Klas Magnusson på Samverkansavdelningen vid Stockholms universitet. 
E-post: klas.magnusson@su.se
Telefon: 08-120 767 93