– I och med samlokaliseringen av innovationskontor, holdingbolag och inkubator sker en nystart för hela innovationskedjan på Stockholms universitet, inte minst inom området sociala innovationer, säger Mats Danielson, rektorsråd för samverkan och IT.

Tor Regberg är gruppledare för Innovationskontoret:

– Att vi nu samlas under gemensamt namn och på ett och samma ställe är för att det ska vara tydligt. Vi har ett gemensamt erbjudande som är från ax till limpa. Från det att man kan bolla sin idé till att man kan ta den hela vägen till ett nystartat företag. Tanken är att få hela den hjälpen på ett ställe.

SU Innovation Foto: Niklas Björling
På bild: Mona Wilcke, VD för SU Inkubator och SU Holding och Tor Regberg, gruppledare för Innovationskontoret

 

Innovationskontoret har sedan 2013 i uppdrag från Utbildningsdepartementet att inspirera och att kunna ge råd och stöd för forskare och studenter att vidareutveckla sina idéer. Konkret handlar det om att erbjuda rådgivning, hjälpa till med avtalsupplägg, patent, finansiering samt att göra marknadsundersökningar för att se vilka behov som finns på marknaden.

SU Innovation samarbetar även med den ideella organisationen Drivhuset för att nå studenter.

– Avsikten är att skapa en sömlös innovationsprocess som består av tre ben, där Innovationskontoret är ingången, säger Mona Wilcke, VD för Inkubator och SU Holding.

Efter att ha fått hjälp att utveckla sin idé kan forskaren eller studenten gå vidare med sin idé till inkubatorn. I inkubatorn får man affärsrådgivning under ett års tid, parallellt med möjligheten till finansiering i form av investeringskapital från holdingbolaget.

SU Holding blir då delägare i nybildade bolag och erbjuder hjälp med bland annat försäljning och vidare kapitalanskaffning.

– Meningen är att ett antal av dem som kommer till oss ska anta erbjudandet i Inkubator och att det ska bli bolag av idéerna, säger Mona Wilcke. Det är ett sätt att nyttiggöra universitetets och studenternas kunskap.

Alla är välkomna

De huvudsakliga grupper som SU Innovation vänder sig till är lärare, forskare och studenter. Det spelar ingen roll vilken fakultet eller institution man hör till.

– Alla är välkomna till oss, även om man inte har en klar idé så kan man komma förbi för att bara snacka eller ta en fika. Jag tror att många inte vet att vi finns, att det är gratis och att man till och med kan få pengar för att finansiera utvecklingen av sin affärsidé, avslutar Tor Regberg.

 

Text: Elin Sahlin