K3-projekten

SU utvecklar samverkansområdet i stor Vinnova-satsning

Stockholms universitet deltar i flera Vinnova-finansierade projekt för strategisk samverkansutveckling. Projekten syftar till att utveckla och underlätta lärosätenas arbete med samverkan. Stockholms universitet deltar i totalt sju olika projekt och ansvarar för två av dessa (Samsyn och Musa).

Färgglada pennor Bild: Mostphotos

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om K3-projekten

Musa

Projekt Metodik för Utveckling av Samverkansarenor (Musa)

Hållbara och kvalitetsdrivna samverkansarenor är viktiga för att utveckla en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och andra samhällsaktörer. Den samverkan är av stort intresse, inte minst i en tid då stora samhällsförändringar ställer ökande krav på kunskapsutbyte och förmågan att lösa problem tillsammans. Projektet kommer att initiera och utveckla olika arenor för samverkan.

Samsyn

Projekt Samverkan synliggjord - samverkansspråk som öppnar möjligheter (Samsyn)

Hur är det med högskolesektorns språk för samverkan? Samsyn-projektet ska undersöka just detta och ta fram en vägledande samverkansnomenklatur för högskolesektorn. Resultatet kommer att presenteras i en wiki, Samsyn wikin.

Projekt IMP- för ökat kunnande om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter

Målet med projektet är att utveckla och införa olika arbetssätt som kan identifiera, värdera och nyttiggöra kunskapstillgångar för att göra ett ökat samverkans- och samhällsansvar möjligt.

Projekt SPETS – Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan

Projektet syftar till att vidareutveckla metoder och kunskap om långsiktiga partnerskap med organisationer utanför akademin.

Projekt SAFIR: Samverkansfinansiering - rekommendationer och modeller för ökat nyttiggörande

Projektet kommer att kartlägga och utvärdera de samfinansieringsverktyg som finns idag. Vad fungerar bra, var gör finansiering bäst nytta och hur går det att vidareutveckla verktygen?

Projekt SKÖN

Hur kan man skapa ett övergripande kvalitetssystem för utbildning och forskning som befordrar nyttiggörande? Den frågan arbetar projektet SKÖN med att besvara.

Projekt MERUT

Inom projektet MERUT (Metoder Relevansbedömning Utbildning) samarbetar sju lärosäten för att ta fram metoder och verktyg för att synliggöra och bedöma utbildningars samhällsrelevans.