K3-projekten

SU utvecklar samverkansområdet i stor Vinnova-satsning

Stockholms universitet deltar i flera Vinnova-finansierade projekt för strategisk samverkansutveckling. Projekten syftar till att utveckla och underlätta lärosätenas samverkansarbete. Stockholms universitet deltar i totalt sju olika projekt och ansvarar för två av dessa (Samsyn och Musa).

Musa

Projekt Metodik för Utveckling av Samverkansarenor (Musa)

Hållbara och kvalitetsdrivna samverkansarenor är viktiga för att utveckla en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och andra samhällsaktörer. Den samverkan är av stort intresse, inte minst i en tid då stora samhällsförändringar ställer ökande krav på kunskapsutbyte och förmågan att lösa problem tillsammans. Projektet kommer att initiera och utveckla olika arenor för samverkan.

Samsyn

Projekt Samverkan synliggjord - samverkansspråk som öppnar möjligheter (Samsyn)

Hur är det med högskolesektorns språk för samverkan? Samsyn-projektet ska undersöka just detta och ta fram en vägledande samverkansnomenklatur för högskolesektorn. Resultatet kommer att presenteras i en wiki, Samsyn wikin.

Samverkansrapportens omslag

Kartläggning visar bredden på universitetets samverkan

Mycket handlar om samhällsutveckling – forskningskommunikation och olika expertuppdrag.