Färgglada pennor Bild: Mostphotos

Vad innebär K3-satsningen?

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, har gett samtliga universitet och högskolor i Sverige möjlighet att utveckla sin samverkan genom att satsa på 17 olika projekt inom programmet Kunskapstriangeln (K3) under perioden 2018-2020. Samtliga K3-projekt syftar till att utveckla högskolesamverkan i Sverige både utifrån ett kapacitets- och ett kvalitetsperspektiv. Samverkan är, och ska vara, en naturlig och integrerad del av lärosätenas utbildnings- och forskningsverksamhet. Du kan läsa mer om de enskilda projekten och vilka leveranser som planeras här.

Stockholms universitet har varit delaktig i totalt sju men numera 3 av de 17 projekt som beviljats medel och är huvudansvarig för två.

Varför är Stockholms universitet med i detta?

Samverkan har visat sig vara ett viktigt medel för att kunna höja både kvalitet och relevans inom både forskning och utbildning. Utlysningen från Vinnova utgick från olika områden som universitet och högskolor själva föreslagit i dialog med varandra och tillsammans med Vinnova.

Projekten, som är finansierade av Vinnova, kommer att ge ökade förutsättningar för att Stockholms universitet även framöver ska kunna bibehålla och även kunna öka sin attraktionskraft som lärosäte.

Hur togs de olika projekten fram?

Vinnova har gett stöd till flertalet av de projekt som lärosätena själva föreslagit som de mest relevanta för att utveckla samverkan med omgivande samhälle. Genom att lärosätena själva har definierat, ansökt och nu driver utvecklingen av projekten så kommer det att ge goda förutsättningar för att resultaten kommer att implementeras och ge positiva avtryck i verksamheten på olika nivåer.

Vilka projekt medverkar SU i?

Stockholms universitet projektleder två av K3-projekten:

  • Metodik för utveckling av samverkansarenor (Musa)
  • Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan (Samsyn).

Stockholms universitet deltar/deltog i:

  • Samverkansfinansiering – rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande (Safir)
  • Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande (Skön) - t.o.m. 2020-06.30
  • Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (Spets) - t.o.m 2020.06.30
  • Implementering av arbetssätt och ökad kunskap i området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter – för stärkt samverkans-och samhällsansvar i lärosätena (IMP) - t.o.m. 2020-06-30
  • Metoder relevansbedömning av utbildningar (Merut) - t.o.m. 2020-06-30
     

Är det någon fråga du vill ha svar på om K3-projekten?
Mejla din fråga till petra.norling@su.se