Projektet syftar till:

 • att öka svenska lärosätens förmåga till stärkt samverkans- och samhällsansvar
 • att få ut mer nyttiggörande och genomslag i samhället av de satsningar på universitet och högskolor som görs (”output”) utan att öka mängden anslagsmedel (”input”)
 • att öka kvaliteten i lärosätenas forskning och utbildning
 • att framtidssäkra lärosätenas möjlighet att bedriva sin verksamhet utan att inskränkas av immaterialrättsliga hinder

 

Hur kan vi använda våra kunskapstillgångar

Målet med projektet är att implementera praktiskt tillämpbara arbetssätt för identifiering, värdering och nyttiggörande av kunskapstillgångar för att möjliggöra ökat samverkans- och samhällsansvar. Detta skall ske utifrån den position i området som varje lärosäte befinner sig i idag och utan att lärosätena skall behöva frångå grundläggande akademiska värden om öppenhet och oberoende. 

Projektet innefattar samverkan, nyttiggörande och genomslag inom både forskning och utbildning samt innefattar samtliga vetenskapsområden inklusive det humanistiska-samhällsvetenskapliga.

 

Projektets hela namn

IMP- Implementering av arbetssätt och ökad kunskap i området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter – för stärkt samverkans- och samhällsansvar i lärosätena
 

16 lärosäten deltar i projektet

Projektet administreras övergripande av Chalmers. Medverkar i projektet gör 16 lärosäten och Patent- och registreringsverket (PRV) och Swedish incubators and science parks (SISP). 

 

Det är 16 lärosäten som deltar i projektet:

 • Chalmers tekniska högskola (leder)
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Karlstad universitet
 • Karolinska institutet (KI)
 • Kungliga tekniska högskolan (KTH)
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska högskola
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Statens Lantbruksuniversitet
 • Stockholms universitet (SU)
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet
   
 • Dessutom deltar även:
 • Patent och registreringsverket (PRV)
 • Swedish incubators and science parks (SISP)

 

Deltagare och kontakt

Projektet har en central projektledning som består av: Lotta Emlind Vahul, projektledare från Chalmers, Fredrik Hörstedt, vicerektor vid Chalmers, styrgruppens ordförande och Andrew Telles, biträdande projektledare från Göteborgs universitet. Projektet är organiserat med en styrgrupp, implementeringsgrupp, projektledare vid deltagande lärosäte, innehållsmässiga experter och den centrala projektledningen.

Stockholms universitet är representerat av Mats Danielsson i implementeringsgruppen, Christina Bendz är projektledare och Katarina Renman-Claesson är sakkunnig expert.

 

Styrgrupp

 

Olivia Tolan

Uppsala universitet

Peter Värbrand

Linköpings universitet

Fredrika Lagergren Wahlin

Göteborgs universitet

Fredrik Hörstedt

Chalmers

Gunilla Ström

PRV

Magnus Lundin

SISP

Charlotte Ahlgren Moritz

Malmö universitet

Viktoria Mattson

Luleå tekniska universitet

Anders Hultqvist

Karlstad universitet

 

Projektledare (Chalmers)

Charlotte Emlind Vahul, e-post charlotte.emlind.vahul@chalmers.se, tel 076-606 94 09

 

Har du frågor – eller kanske vill bidra och engagera dig i projektet? Kontakta oss gärna!

Christina Bendz, projektledare vid SU, e-post christina.bendz@su.se, tel 073-270 43 38
Katarina Renman-Claesson, sakkunnig vid SU:e-post Katarina Renman-Claesson@su.se