Vilka verktyg för samverkansfinansiering finns idag?

Projektgruppen kartlägger och utvärderar de samfinansieringsverktyg som finns idag, främst vid de sju deltagande lärosätena men även nationellt och i viss mån internationellt. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra och hur skulle verktygen kunna vidareutvecklas? Projektet fortsatte efter kartläggning och analys med skarpa tester av olika samfinansieringsverktyg, och har nu under andra halvåret 2020 inlett analysen av dessa.

SAFIR har fem övergripande mål:

  • Utveckla robusta och transparenta beslutsprocesser för samverkansfinansiering
  • Utveckla goda uppföljningsrutiner
  • Finansiering av "rätt" idéer
  • Skapa långsiktighet
  • Nå nya målgrupper

SAFIR projektleds av Uppsala universitet. Förutom SU deltar även Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Göteborgs universitet samt Lunds universitet.

Kontaktperson på Stockholms universitet

Petra Norling, telefon 08-16 42 54