Vilka verktyg för samverkansfinansiering finns idag?

Projektgruppen kartlägger och utvärderar de samfinansieringsverktyg som finns idag, främst vid de sju deltagande lärosätena men även nationellt och i viss mån internationellt. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra och hur skulle verktygen kunna vidareutvecklas? Projektet kommer efter kartläggning och analys fortsätta med skarpa tester av olika samfinansieringsverktyg.

Ny omgång samverkanscheckar till hösten

För Stockholms universitets del har det initialt handlat om att utvärdera den pilotsatsning på samverkanscheckar som Samverkansavdelningen drev under fyra terminer och avslutade våren 2018. Erfarenheter och konkreta resultat av detta jämförs med liknande projekt vid andra lärosäten och matchas mot de behov som speglats i ansökningarna. Alla dessa faktorer vägs samman och lägger grunden för en ny utlysning av samverkanscheckar, där idéer, verktyg och processer kan testas och utvärderas.

Läs mer om utlysningen här.

 

SAFIR har fem övergripande mål:

  • Utveckla robusta och transparenta beslutsprocesser
  • Utveckla goda uppföljningsrutiner
  • Finansiering av "rätt" idéer
  • Skapa långsiktighet
  • Nå nya målgrupper

SAFIR projektleds av Uppsala universitet. Förutom SU deltar även Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Göteborgs universitet samt Lunds universitet.

Kontaktpersoner på Stockholms universitet

Petra Norling, e-post petra.norling@su.se, telefon 08-16 42 54

Pierre Bodin, e-post pierre.bodin@su.se, telefon 08-120 767 91