Vilka verktyg för samverkansfinansiering finns idag?

Projektgruppen kartlägger och utvärderar de samfinansieringsverktyg som finns idag, främst vid de sju deltagande lärosätena men även nationellt och i viss mån internationellt. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra och hur skulle verktygen kunna vidareutvecklas? Projektet fortsätter efter kartläggning och analys nu med skarpa tester av olika samfinansieringsverktyg.

Ny omgång samverkanscheckar under 2019

För Stockholms universitets del har man utvärderat den pilotsatsning på samverkanscheckar som Samverkansavdelningen drev under fyra terminer och avslutade våren 2018. Erfarenheter och konkreta resultat av detta jämförs med liknande projekt vid andra lärosäten och matchas mot de behov som speglats i ansökningarna. Alla dessa faktorer har vägts samman och lagt grunden för den nya utlysningen där idéer, verktyg och processer kan testas och utvärderas.

Ta del av utlysningen här.

 

SAFIR har fem övergripande mål:

  • Utveckla robusta och transparenta beslutsprocesser för samverkansfinansiering
  • Utveckla goda uppföljningsrutiner
  • Finansiering av "rätt" idéer
  • Skapa långsiktighet
  • Nå nya målgrupper

SAFIR projektleds av Uppsala universitet. Förutom SU deltar även Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Göteborgs universitet samt Lunds universitet.

Kontaktpersoner på Stockholms universitet

Petra Norling, telefon 08-16 42 54

Eva Klasson Wehler, telefon 08-1207 68 30