Lokala samverkanskoordinatorer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Samverkan
  7. Lokala samverkanskoordinatorer
Lokala samverkanskoordinatorer och Samverkansavdelningen

Tack alla lokala samverkanskoordinatorer

Tre dagar innan julhelgen tackades de lokala samverkanskoordinatorerna (LSK:are) för sitt arbete och engagemang under åren de arbetat för Samverkansavdelningen. Avtackningen började ute vid de nya samverkansbänkarna på Frescati och fortsatte sedan i Aula Magna.