Lokala samverkanskoordinatorer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Samverkan
  7. Lokala samverkanskoordinatorer

Lokala samverkanskoordinatorer

Koordinatorer med uppdrag att på plats följa och stödja institutioners och centras samverkansprojekt är en del i arbetet för att öka universitetets samverkan med det omgivande samhället. De ingår i ett pilotprojekt finansierat av Vinnova och Stockholms universitet, nu förlängt t.o.m december 2018.

Kontakt

Projektledare för de lokala samverkanskoordinatorerna

Petra Norling, koordinator
E-post: petra.norling@su.se

Eva Klasson Wehler, samverkansstrateg
E-post: eva.klasson.wehler@su.se

Samverkansavdelningen