Anja Hirdman, lokal samverkanskoordinator för Historisk-Filosofiska ämnena.
Foto: Anna-Karin Landin

Ansvarar för:

Historisk-filosofiska ämnena (med Louise Wallenberg)

Kontakt:

E-post: anja.hirdman@ims.su.se

Telefon: 08 16 31 94

 

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad vill du bidra med som lokal samverkanskoordinator?

Jag vill arbeta för att föra fram humanioras betydelse i samverkansuppdraget, och hjälpa till att skapa möjligheter för nya projekt mellan forskare, lärare och det omgivande samhället. Den breda kompetens som finns inom skilda humanistiska områden är av stor vikt för att hantera olika samhällsutmaningar. 

Vad jobbar du med just nu?

Min senaste forskning handlar om medier och känslor ur olika perspektiv; hur vi engageras i berättelser, vilken betydelse själva medieformen har för hur och vad vi reagerar på, vilken typ av affekter som program, bilder arbetar med och så vidare. Vid sidan av undervisningen föreläser jag och arbetar tillsammans med flera aktörer utanför universiteten med just ett ömsesidigt utbyte av kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Som LSK:are arbetar jag bl.a. med hur samverkan synliggörs internt och externt.