Henrik Hansson, DSV. Foto: Karin Tjulin
Henrik Hansson, DSV. Foto: Karin Tjulin

Ansvar för

  • Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV
  • Institutionen för pedagogik och didaktik

Kontakt

E-post: henrik.hansson@dsv.su.se

 

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad vill du bidra med som lokal samverkanskoordinator?

Det är en bra möjlighet att koordinera verksamhet i en så stor organisation som Stockholms universitet, och eftersom min egen institution inte ligger på huvudcampus finns det stor anledning att delta i detta nätverk. Det finns en mängd olika typer att av samverkan som kan utvecklas: 1) Samverkan mellan SU centralt (policy, visioner, initiativ, projekt) och de lokala aktiviteterna på institutionerna (utbildning, utvecklingsprojekt och forskning), 2) Samverkan med företag, myndigheter och intresseföreningar, 3) Samverkan med alumni för att utveckla nya projekt och som återvändare till kurser och utbildningar, 4) Samverkan med externa parter för att finansiera FoU, och 5) Samverkan för att främja inkludering och integrering av nya svenskar.    

Vad jobbar du med just nu?

Jag har undervisning, forskning och utvecklingsprojekt, särskilt inriktade på utvecklingsländer samt integrering och inkludering av nya svenskar. Här finns mer information om mitt forskningsområde, projekt och internationella nätverk: