Ansvar för:

  • Biologisk grundutbildning
  • Ekologi, miljö och botanik
  • Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
  • Zoologi

 

 

Kontakt:

E-post: jessica.slove@su.se
Telefon: 08-16 40 75

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad var det som lockade dig i uppdraget som lokal samverkanskoordinator? 

Min drivkraft är att skapa den bästa möjliga lärandemiljön för våra studenter. Så det var främst chansen att stärka vår utbildningssamverkan och därigenom höja kvalitén ytterligare i våra utbildningar. Vi vet ju att våra studenter upplever att de saknar arbetslivsanknytning. Där finns mycket vi kan göra bland annat genom en bättre kontakt med våra alumner. Behovet av arbetslivsanknytning har jag även upplevt bland doktoranderna, både inom EU-projektet på samma tema, och från den egna tiden som doktorand. Sen ser jag fram emot att nå ut till forskarna med det stöd vi kan erbjuda från samverkansavdelningen. Se till att de får det stöd de behöver och önskar för att både möjliggöra och underlätta samverkan.

Vad jobbar du med just nu?

Nu ska jag bygga vidare på mentorsprojektet som startades av Lisbeth, tidigare samverkanskoordinatorn. Sen har jag som mål att möta forskarna i samtal om samverkan. Både för att lära mig mer om den samverkan som sker på sektionen så vi kan öka synligheten och för att höra hur olika forskare tänker kring samverkan och eventuellt behov av stöd. Jag har även en förhoppning om att ordna ett Art Race (BioBlitz) på Biologiska mångfaldensdag, i syfte att locka skolor, alumner och allmänhet att fascineras över artrikedomen här runt campus, i Nationalstadsparken, samtidigt som de lär sig om forskningen som pågår i ämnet.