Foto: Anna-Karin Landin
Foto: Anna-Karin Landin

Ansvarar för:

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Fältstationerna NEO och Tarfala

Kontakt:

malin.stenberg@natgeo.su.se

 

 

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad vill du bidra med som lokal samverkanskoordinator?

Har alltid tyckt att det är extra skoj om man kan hitta samarbeten av olika slag. Det är verkligen win-win och 1+1=3! Att få vara en länk mellan förvaltning och kärnverksamheten är en viktig uppgift och helt nödvändig funktion om SU vill utveckla och lyfta sin samverkan. Det finns så många spännande samarbeten som redan pågår och som kan fördjupas. Till exempel tror jag det finns en stor potential i att bygga vidare på våra alumnnätverk och att hjälpa våra studenter och doktorander att koppla till världen utanför Campus. Sen är det naturligtvis enormt spännande att få se och kanske även inspirera till nya helt oväntade samverkansprojekt! Kanske kan alla lokala samverkanskoordinatorer, centrala samverkanskoordinatorer/strateg, ledning och externa kontakter tillsammans anordna en återkommande Samverkansdag?

Vad jobbar du med just nu?

Just nu pågår förberedelser inför en husfest med tema samverkan den 30/11. Syftet är att lyfta fram de samverkansprojekt som redan pågår för alla medarbetare, externa kontakter och våra studenter i huset. Det blir både inspiration och ger en tydligare bild av vad samverkan kan vara. Kanske uppstår ny samverkan i mingelvimlet…

I våras fick jag skriva avsnittet om samverkan i institutionens strategi och inleda samverkansdelen av vår workshop. Tror det behövs fler tillfällen att diskutera samverkan, vi hann bara börja, så kanske en workshop för sektionen/fakulteten i vår? Snickrar på webbens flik om samverkan och letar en plats i huset för affischer om nytt inom samverkan.

I rollen som kommunikatör har jag ett omväxlande arbete som omfattar både intern och extern kommunikation. Strategiskt och operativt arbete varvas. Extra roligt är att få kommunicera ut vår forskning till media, genom filmer/utställningar och till presumtiva studenter. 

Läs mer om alla våra lokala samverkanskoordinatorer