LSK:arna har bidragit till att utveckla SU:s samverkan både inom och utanför universitetet. De har följt samverkansprojekt som bedrivs vid institutionerna, identifierat framgångsfaktorer och utmaningar, agerat bollplank för lärare och forskare i samverkansfrågor och hjälpt till att skapa möjligheter till nya projekt där sådana saknas.  Gruppen har också organiserat seminarier och workshops, tagit fram rapporter och checklistor, ingått i beredningsgrupper, förmedlat kontakter mellan forskare och externa parter och gett vägledning kring samverkansfinansiering.

Projektet avslutas vid årsskifte

Satsningen på lokala samverkanskoordinatorer avslutas nu vid årsskiftet. Projektet, som till största delen finansierats av Vinnova, sjösattes 2015 i syfte att förbättra kopplingen mellan kärnverksamheten och det centrala samverkansstödet. Det totalt 13 koordinatorerna har varit placerade på sektionsnivå eller motsvarande och haft ett uppdrag på 10-20 %.
 

Lokala samverkanskoordinatorer och Samverkansavdelningen
Lokala samverkanskoordinatorer och Samverkansavdelningen Foto: Marianne E Berggren
 

LSK-funktionen har utgjort en del av universitetets totala samverkansstöd och varit en viktig resurs för såväl universitetets som områdenas samverkansutveckling. Till sin hjälp har de haft de centrala samverkanskoordinatorerna vid Samverkansavdelningen.

- LSK-projektet har verkligen visat på fördelarna med att ha ett samverkansstöd förankrat i kärnverksamheten, säger projektledaren Petra Norling på Samverkansavdelningen.

- De lokala samverkanskoordinatorerna har uppmärksammat och slussat vidare behov och önskemål från forskare och institutionsledningar till den centrala samverkansfunktionen och samtidigt hjälpt till att sprida information och inspiration ut i verksamheten. Det är synd att rollen i sin nuvarande form inte längre kan finansieras centralt men vi hoppas att själva funktionen kan återuppstå i en eller annan form i framtiden.

På Samverkansavdelningen finns centrala samverkanskoordinatorerna som kommer att fortsätta arbetet med att utveckla och ge stöd till kärnverksamheten i samverkansfrågor. De välkomnar frågor om samverkan och idéer kring hur man kan utveckla nyttiggörande av universitets forskning.

Har du frågor om samverkan? Kontakta gärna de centrala samverkanskoordinatorerna direkt eller mejla till funktionsadressen samverkansstod@su.se