Ansvar för:

  • Sociologiska institutionen
  • Institutionen för socialt arbete
  • Institutet för social forskning (SOFI)
  • Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och
  • drogforskning (SoRAD)
  • Centre for Health Equity Studies (CHESS)

Kontakt:

E-post: yba@chess.su.se
Telefon: 08-6747969

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad var det som lockade dig i uppdraget som lokal samverkanskoordinator? 

Universitetet är en del av ett större sammanhang och jag tror inte att jag är ensam om att tycka att vi forskare och lärare behöver både göra avtryck på och ta intryck av omvärlden. Även om idén om samverkan inte är ny så ställer senare tids ökade fokus på former av och strategier för samverkan nya krav på oss som universitet. Häri ligger många svårigheter – inte minst frågan om hur man egentligen mäter samverkan – men också många spännande möjligheter att faktiskt förbättra verksamheten och höja kvalitén på forskning och utbildning. Att vara med i den här utvecklingen var det som lockade mig i uppdraget som lokal samverkanskoordinator. 

Vad jobbar du med just nu?

I min roll som lokal verksamhetskoordinator arbetar jag just nu med samverkanscheckar och klurar på kommunikationsprojekt som syftar till att göra forskning och utbildning mer interaktiv med avseende på hur kunskap kan skapas i samspelet mellan universitet och omvärld. I övrigt så håller jag på med min egen forskning om hur barns uppväxtvillkor formar deras livschanser, och i rollen som studierektor tar jag hand om våra studenter i folkhälsovetenskap. Jag deltar också i det intensiva arbetet med att bilda Institutionen för folkhälsovetenskap som lanseras vid årsskiftet.