Kloss-Net är en kollegial plattform på universitetsledningsnivå för dialog kring samverkan. Nätverket en vidareutveckling av KLOSS (Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan) – en arena där lärosäten stödjer varandra i arbetet med att utforma och implementera nya arbetsformer, verktyg och modeller för långsiktig samverkan.

 

SNITTS – Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support – är Sveriges branschorganisation för individer och organisationer som handgripligen och strategiskt arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning.

 

UniLink är en ideell förening för samverkansprofessionella vid lärosäten. UniLinks syfte är att genom nätverk utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Stort fokus ligger på de halvårsvisa Arenaträffarna, som roterar mellan medlemslärosätena.