Katrin Kopp och Fredrik Lindencrona från Region Stockholm ger en inledande översikt över regionens verksamhet och utmaningar. Utifrån det sker en dialog kring temat där det är möjligt att göra in inspel på möjliga processer, forskningsupplägg, fortsatta möten kring medverkande, hjälp att identifiera andra intresserade SU-forskare osv.
Centrala frågeställningar

  • Hur ser arbetsgivare på begreppen psykisk hälsa och välbefinnande och hur ser man på faktorer för ökad psykisk hälsa i relation till arbetet?
  • Hur kan offentliga arbetsgivare investera i utvecklingen av organisationer för ökad psykisk hälsa?
  • Hur kan regionen bidra till att privata arbetsgivare utvecklar sina organisationer för ökad psykisk hälsa?
  • Hur ser kopplingen ut mellan psykisk hälsa i befolkningen och regional ekonomisk tillväxt nu och framöver?
  • Hur ser stigma och negativa attityder kring psykisk hälsa ut på dagens arbetsplatser?

Anmäl dig via länken, klicka här.