Syftet med avtalet är att stimulera ömsesidigt kunskapsutbyte, få till gemensamma ansökningar om finansiering (till exempel av Vinnova) och tillgång till varandras forskningsinfrastruktur. Utbildningssamverkan genom examensarbeten och gästföreläsningar är en annan viktig del och även personrörlighet, som att forskare arbetare en viss tid hos den andra parten samt adjungering av professorer. I första hand är ramavtalet tänkt att omfatta de tre institutioner som redan har samarbete men även andra institutioner är välkomna att samarbeta inom avtalet. En viktig poäng är också att samarbeten ska initieras av forskargrupper och institutioner.

De ämnesområden som än så länge ingår samarbetsavtalet är digitalisering i skolan, neuroperception och materialanalys. För att få en inblick i hur avtalet fungerar och den forskning som bedrivs inom de tre områdena ovan arrangerade Samverkansavdelningen i oktober ett minisymposium med talare från universitetet och RISE.

Värdefull forskningsinfrastruktur

Lennart Bergström, professor vid Institutionen för material- och miljökemi, berättade hur institutionen sedan många år har samarbete inom materialforskning med RISE och andra forskningsinstitut. En viktig del i samarbetet är att forskarna vid RISE får tillgång till avancerade elektronmikroskop som finns vid Stockholms universitet. Genom denna form av samarbete går det att säkra nyttjandegraden på mikroskop och annan värdefull forskningsinfrastruktur vid universitetet samtidigt som samarbetspartners får tillgång till apparatur de själva kanske inte har tillgång till.

Digitalt lärande

Digitalt lärande är ett annat område där samarbete finns. Patrik Hernwall från Institutionen för data- och systemvetenskap talade tillsammans med Lars Lingman från RISE om hur ”Internet of Things” (uppkopplad elektronisk utrustning) i klassrummen kan användas för att utveckla pedagogiken. Inom projektet används bland annat rörelsesensorer för att se hur lärarna rör sig under lektionerna, så att de sedan kan reflektera över hur de hjälper eleverna. Lars Lingman berättade att det finns ett stort intresse för projektet och om vikten av att ha en akademisk partner i projektet.

Håkan Fischer, professor och prefekt vid Psykologiska institutionen, och Lisa Skedung, forskare och projektledare vid RISE, presenterade även sin forskning om neuroperception. Se Ökad kunskap om känselsinne och ålder

Forskare och institutioner som är intresserade av avtalet kan kontakta samverkansstrateg Eva Klasson Wehler vid Samverkansavdelningen på eva.klasson.wehler@su.se.

*RISE är en sammanslagen organisation av flera statliga forskningsinstitut. Se www.ri.se.

Läs även:
Stöd till forskare för samverkan