– Det har saknats finansiering för den typ av projekt som inte klockrent sorterar under forskning eller undervisning. Det ska vara lätt att prova nya möjligheter för samverkan, säger Petra Norling, samverkanskoordinator vid Samverkansavdelningen.

– Vi har också lärt av det pilotprojekt med samverkanscheckar som vi hade 2016 – 2017. De erfarenheter som forskarna gjorde då har vi lyssnat på och även hämtat upp kunskap från andra lärosäten, säger Petra Norling.

Samverkan ger ökad kunskap och förståelse

Ett av projekten som fick en check under tidigare omgång drevs av forskaren Marlene Ågerstrand vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES).

– Just att överbrygga glappet mellan akademin och myndigheter är viktigt för att forskare ska få en större genomslagskraft för olika resultat ute i samhället. Samverkanschecken var en katalysator som gjorde det möjligt för oss att mötas och få en ökad förståelse och kunskap om varandras arbetssätt, säger Marlene Ågerstrand.

– Den bidrog också till att en ny utvärderingsmetod, CRED, som utvecklats på ACES, kunde införas i myndigheternas arbete för att underlätta arbetet med att ta fram gränsvärden för olika skadliga kemikalier.

 

Marlene Ågerstrand och Petra Norling
På bild från vänster: Marlene Ågerstrand, forskare vid ACES och Petra Norling, samverkanskoordinator på Samverkansavdelningen. Fotograf: Marianne E Berggren
 

Ett annat samverkansprojekt ägde rum mellan Engelska institutionen och The English Bookshop där studenter på kursen Editing & Publishing, som producerar den internationella tidskriften Two Thirds North, deltog i litterära kvällar och fick möjlighet att skapa nya kontakter. Satsningen blev så lyckad att English Bookshop planerar för en fortsättning.

Den nya utlysningen har blivit möjlig genom det nationella projektet Safir som testar och utvärderar olika modeller för samverkansfinansiering. Medlen för Safir-projektet kommer från Vinnova.

Boka in ett rådgivningsmöte först

För att se om en samverkanscheck passar för en idé eller om det finns andra möjligheter till stöd, ska ett rådgivningsmöte ske med en av Samverkansavdelningens samverkanskoordinatorer innan en ansökan skickas in.

Tvåstegscheckarna på upp till 100 000 kronor kommer att fördelas av en jury med representanter från de två vetenskapsområdena och Samverkansavdelningen. Eventcheckarna, upp till 10 000 kronor, kommer att handläggas av Samverkansavdelningen. Parallellt med dessa finns även innovationscheckar (VFT-medel) att söka. De söks hos SU Innovation och ska stimulera studenter, forskare och anställda till att utveckla idéer till innovationer.

 

Text och foto: Marianne E Berggren