Forskningssamverkan

Samverkan inom forskning kan vara gemensamma forskningsprojekt, uppdragsforskning eller forskarutbildning. Andra former är exempelvis personrörlighet såsom adjungering eller delade tjänster, och databaser, infrastruktur eller utrustning som delas mellan universitetet och andra. Längre ned på sidan hittar du information om var du kan läsa mer om forskningssamverkan.

Utbildningssamverkan

Samverkan inom utbildning karaktäriseras av aktiviteter som dels syftar till att öka kvaliteten i utbildningen, dels att möta samhällets behov av kompetensförsörjning. Externa lärare, studiebesök, externa projekt och moment, självständiga (externa) arbeten, praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), representation i programråd och uppdragsutbildning är alla exempel på utbildningssamverkan. Längre ned på sidan hittar du information om var du kan läsa mer om utbildningssamverkan.

Samverkan inom samhällsutveckling

Samhällsutveckling är ett samlingsbegrepp för när universitetets medarbetare överför kunskap och forskningsresultat till det omgivande samhället. Samverkanskategorin inkluderar tre olika former av samverkan: expertuppdrag, forskningskommunikation och innovation. Längre ned på sidan hittar du information om var du kan läsa mer om samverkan inom samhällsutveckling.