Foto: Jens Lasthein
Eva Klasson Wehler och Monica Åberg Yngwe. Foto: Jens Lasthein

Sedan 2014 har universitetet avtal med Region Stockholm kring forskning, utveckling, innovation och utbildning. Avtal finns även med Stockholms stad, Dramaten, Pfizer och IBM. Syftena med avtalen är lite olika liksom formerna för hur samarbetet bedrivs. För alla finns det dock en person på Sektionen för externa relationer vid Samverkansavdelningen som samordnar och koordinerar samarbetet.

Eva Klasson Wehler är sedan 2015 samverkansstrateg vid sektionen. Hon är docent i miljökemi och har i 13 år arbetat med läkemedelsforskning i ledande positioner inom Astra Zeneca. Som samverkanstrateg har hon fokus på ledningsstöd i nära samarbete med Mats Danielson, rektorsråd för samverkan och innovation, och rådgivning till samverkansberedningarna på bägge områdena.

Identifiera intressanta partners

I hennes uppdrag ingår även omvärldsbevakning av forskningspolitiken och hur andra lärosäten utvecklar sin samverkan. Hon kartlägger även hur Stockholms universitet kan utveckla sin samverkan. Det innefattar att identifiera intressanta externa partners för universitetet att samarbeta med och göra ett urval på grundval av forskarnas behov. Hon ser det nya ramavtalet med RISE som ett exempel på detta – det initierades av en fråga från en institution och där ytterligare två institutioner snabbt hakade på. En annan uppgift är utveckling av verksamhetsstödet och att göra det mer behovsanpassat och effektivt.
– Att ha närhet till vetenskapsområdena och kunna se och lyssna av vilka problem som finns är en viktig uppgift. Jag stödjer därför de verksamhetsutvecklande projekt som sektionen arbetar med för att koppla stödet till behoven, säger Eva Klasson Wehler.

Ytterligare en samverkansstrateg

Nu i höst anställdes ytterligare en samverkansstrateg vid Sektionen för externa relationer. Det är Monica Åberg Yngwe som är docent i folkhälsovetenskap och tidigare har arbetat vid Centre for Health Equity Studies (idag en del av Institutionen för folkhälsovetenskap), bland annat som ställföreträdande föreståndare. De senaste fem åren har hon arbetat i Bryssel som Senior Research Coordinator på EuroHealthNet med fokus på Horisont 2020-projekt kring hälsa och miljö.

I sin nya roll vid Stockholms universitet har hon fokus på avtalet mellan universitetet och Region Stockholm och ska verka för att öka aktiviteten i arbetet med avtalet. Inom ramen för avtalet avsätter regionen årligen resurser för gemensamma projekt och i slutet av november stängde en utlysning med fokus på Agenda 2030, psykisk ohälsa och hälso- och sjukvården 2040.

I Monica Åberg Yngwes uppdrag ligger även att utveckla metoder för att koppla ihop forskare med behov i regionen och se hur samverkan kan bibehållas över tid.
– I korthet kan man säga att det handlar om att se hur den forskning som bedrivs vid Stockholms universitet kan användas till att möta aktuella samhällsutmaningar och komma regionens invånare till nytta, säger Monica Åberg Yngwe.

För att få veta mer om dessa samarbeten kan du vända dig till samverkansstod@su.se så blir du kontaktad av rätt person.

Läs även:
Samarbetsavtal ger nya möjligheter för forskare
Ökad kunskap om känselsinne och ålder