Alumnverksamhet

Sektionen för relationer och evenemang på Samverkansavdelningen erbjuder institutioner stöd i sitt alumnarbete. Alumnteamet samordnar ett nätverk för alumnansvariga på universitetet, ordnar nationella och internationella alumnaktiviteter och förvaltar universitetets webbaserade alumnnätverk.
E-post: alumn@su.se 

 

Innovationskontoret

Innovationskontoret på Samverkansavdelningen uppmuntrar och stödjer våra forskare, doktorander och studenter att omvandla idéer till framgångsrika produkter och tjänster på marknaden.
E-post: innovation@su.se

 

Integrations- och migrationsstöd

Integrations- och migrationsstödet har till uppgift att särskilt samordna och stödja kärnverksamheten i frågor som rör integration och migration för nyanlända. Du kan läsa mer om SU:s arbete på området nedan.
E-post: johanna.hargo@su.se

 

Internationella samarbeten

Avdelningen för forskningsstöd utvecklar universitetets internationella arbete samt ger stöd till internationella forskningssamarbeten.
E-post: info@fs.se

 

Kommunikationsrådgivning

Sektionen för kommunikation på Samverkansavdelningen, ger råd och stöd inför kommunikationen av nya samarbeten, projekt, expertuppdrag, produkter eller evenemang – internt och externt.
E-post: komrad@su.se

 

Konferensrådgivning och service

Sektionen för relationer och evenemang på Samverkansavdelningen är en stödfunktion för forskare, lärare och andra konferensarrangörer. Dit vänder du dig för såväl bokning av konferenslokaler på universitetsområdet, som professionell hjälp med planering och genomförande av din forskningskonferens eller andra evenemang.
E-post: konferensservice@su.se

 

Samarbeten och partnerskap

Arbetet med partnerskap innebär att bygga och vårda långsiktiga samarbeten med kontakter utanför universitetet, exempelvis företag, organisationer, stiftelser och filantroper. Vi vill öka samverkan inom både forskning och utbildning med det omgivande samhället, till nytta för båda parter. Alla partnerskap ska ha uttryckligt stöd från den aktuella prefekten, dekanen och områdets vicerektor.
E-post:

 

Samverkansutvecklingsteamet

SU:s samverkansutvecklingsteam arbetar med att underlätta samverkan med privata, offentliga och idéburna verksamheter. Teamet utvecklar och erbjuder stöd och rådgivning till enskilda medarbetare, institutioner och universitetets ledning. Om du är osäker på vart du ska vända dig med din samverkansrelaterade fråga kan utvecklingsteamet vara en bra första ingång.

E-post: samverkansstod@su.se

 

Studentavdelningen - karriär & arbetsmarknadsstöd för studenter

MyCareer, karriärportalen för Stockholms universitets studenter, kan ge dig ett stöd i arbetet med externa examensarbeten, praktik och projekt; karriärevenemang; inspiration och jobbsökartips för studenter; samt rekrytering och 'employer branding' för arbetsgivare.

E-post: frida.andersson@su.se

 

Uppdragsutbildning och kompetensutveckling

Många av våra institutioner erbjuder fortbildning och kompetensutveckling i flera olika former och kan på uppdrag skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Sektionen för uppdragssamordning på Områdeskansliet för humanvetenskap är en resurs för hela universitet. Hänvisa till oss, så lotsar vi rätt.
E-post: susa@su.se

 

Verksamhetsnära samverkansstöd

Det finns ett drygt tiotal institutionsanställda lokala samverkanskoordinatorer som arbetar med verksamhetsstöd för samverkan. Deras uppdrag är att stödja kärnverksamhetens samverkansprojekt och synliggöra goda exempel. Varje koordinator ansvarar en handfull institutioner i anslutning till sitt eget ämnesområde.