Ansvarar för institutionerna

  • Juridiska institutionen
  • Kriminologiska institutionen
  • Psykologiska institutionen
  • Stressforskningsinstitutet

Kontakt

E-post: patricia.shaughnessy@juridicum.su.se

Telefon:

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad vill du bidra med som lokal samverkanskoordinator?

Samverkan är en viktig och stimulerande del i vårt arbete som lärare och forskare. Samverkan kan skapa ökad förståelse och bidra till insikter som inspirerar oss i vår undervisning och forskning, samtidigt som vi kan dela våra kunskaper och erfarenheter med andra. Genom samverkan med parter utanför universitetet kan vi förbättra våra studenters utbildning och framtida karriärmöjligheter. Som akademiker kan, och skall, vi vara aktiva deltagare i dagens samhälle. Jag ser fram emot att bistå mina kollegor i arbetet med att identifiera och ansöka om stimulerade samverkansprojekt, små som stora.

Vad jobbar du med just nu?

Min undervisning och forskning är i första hand inriktad på internationell skiljemannarätt. Jag har goda möjligheter att samverka med parter inom de juridiska och kommersiella samfunden i Sverige och utomlands. Utöver mitt arbete med att undervisa och leda ett internationellt master-program, arbetar jag för närvarande på ett bokprojekt. Jag har byggt upp och driver partnerskap som stöd för olika akademiska aktiviteter, såsom konferenser, stipendier, och studentaktiviteter. Jag sitter också i styrelsen eller ledningen för ett antal internationella organisationer och medverkar som en sakkunnig.