På uppdrag av rektor arbetar teamet, som består av tre personer, med sju prioriterade forsknings- och utbildningsprojekt. Utöver detta har vi även möjlighet att bistå med råd och tips gällande fundraising för andra projekt vid universitetet. Det kan till exempel innebära hjälp med att ta fram relationsvårdande planer för befintliga samarbetsparters, identifiera nya möjliga kontakter, föreslå aktiviteter eller kanske bara se över informationen på webben för att nå målgruppen.

Välkommen att boka ett möte med fundraising-teamet!

Kontakt: stodsu@su.se

Webb: www.su.se/stodsu

Ett rådgivande samtal. Foto: Unsplash