Alumnverksamhet

Sektionen för relationer och evenemang på Samverkansavdelningen erbjuder institutioner stöd i sitt alumnarbete. Alumnteamet samordnar ett nätverk för alumnansvariga på universitetet, ordnar nationella och internationella alumnaktiviteter och förvaltar universitetets webbaserade alumnnätverk.
E-post: alumn@su.se

Accelerator avtal

 

Fundraising

Arbetet med fundraising innebär att bygga och vårda samarbeten med kontakter utanför universitetet, exempelvis företag, organisationer, stiftelser och filantroper. Vi vill öka samverkan inom både forskning och utbildning med det omgivande samhället, till nytta för båda parter.
E-post: stodsu@su.se

 

SU Innovation

SU Innovation är Stockholms universitets samlade stöd för innovation och affärsutveckling. SU Innovation utgörs av Innovationskontoret, SU Inkubator och SU Holding AB
E-post: innovation@su.se

 

Internationella samarbeten

Universitetet utvecklar universitetets internationella arbete genom ett antal akademiska samarbetsorganisationer.

 

Kommunikationsrådgivning

Sektionen för kommunikation på Samverkansavdelningen, ger råd och stöd inför kommunikationen av nya samarbeten, projekt, expertuppdrag, produkter eller evenemang – internt och externt.
E-post: komrad@su.se

 

Konferensrådgivning och service

Sektionen för relationer och evenemang på Samverkansavdelningen är en stödfunktion för forskare, lärare och andra konferensarrangörer. Dit vänder du dig för såväl bokning av konferenslokaler på universitetsområdet, som professionell hjälp med planering och genomförande av din forskningskonferens eller andra evenemang.
E-post: konferensservice@su.se

 

Samverkansutvecklingsteamet

SU:s samverkansutvecklingsteam, samverkansstöd, arbetar med att underlätta universitetets samverkan med privata, offentliga och idéburna verksamheter. Teamet utvecklar och erbjuder stöd och rådgivning till enskilda medarbetare, institutioner och universitetets ledning. Om du är osäker på vart du ska vända dig med din samverkansrelaterade fråga kan teamet för samverkansstöd vara en bra första ingång.

E-post: samverkansstod@su.se

 

Studentavdelningen - karriär & arbetsmarknadsstöd för studenter

MyCareer, karriärportalen för Stockholms universitets studenter, kan ge dig ett stöd i arbetet med externa examensarbeten, praktik och projekt; karriärevenemang; inspiration och jobbsökartips för studenter; samt rekrytering och 'employer branding' för arbetsgivare.

E-post: frida.andersson@su.se

 

Uppdragsutbildning och kompetensutveckling

Många av våra institutioner erbjuder fortbildning och kompetensutveckling i flera olika former och kan på uppdrag skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Sektionen för uppdragssamordning på Områdeskansliet för humanvetenskap är en resurs för hela universitet. Hänvisa till oss, så lotsar vi rätt.
E-post: susa@su.se