Aktuella utlysningar

Kontakta gärna Samverkansavdelningen för rådgivning kring samverkansfinansiering. E-post samverkansstod@su.se

 - Medel för samverkansinitiativ

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samverkansinitiativ med det omgivande samhället, inom forskning och utbildning.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Läs mer här.

 - Validering för tillämpning

Genom Innovationskontoret vid SU kan du söka medel från Validering för tillämpning (VFT). Det är ett Vinnovafinansierat program med syfte att effektivisera processen för kommersialisering och nyttiggörande av forskningsresultat och idéer från forskare, studenter och anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut.

Programmets målsättning är att kommersiellt och tekniskt verifiera kommersiell potential hos forskningsbaserade affärskoncept och idéer och fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering.

Programmet vänder sig i första hand till forskare vid Stockholms universitet. Projekt kan beviljas bidrag med upp till max 300 000 kr. Ansökningar tas emot kontinuerligt. För mer information, kontakta Klas Magnusson, klas.magnusson@su.se.

 

Några utlysningar från Vinnova:

  • Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik. Projekt som finansieras ska utreda hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och/eller biobaserade ekonomi. Max 1 miljon kr, stödnivå 80%. Deadline: 15 november.
  • Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - 2019. Projekt ska lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Max 500 000 kr, stödnivå 80%. Deadline 30 januari 2019.
  • Kompetenscentrum 2020. Kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Akademi, näringsliv och offentlig sektor kan söka i konstellationer där akademi måste vara huvudsökande. Deadline 8 januari 2019.