Kontakta gärna Samverkansavdelningen för rådgivning kring samverkansfinansiering: samverkansstod@su.se

 

Samverkanscheckar

Inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Safir kan du som forskare eller lärare söka bidrag till aktiviteter du planerar tillsammans med en extern (icke-akademisk) part. Läs mer om utlysningen här. Om du tror att din idé kan passa för en samverkanscheck, kontakta Petra Norling vid Samverkansavdelningen.

Validering för tillämpning

Genom Innovationskontoret vid SU kan du söka medel från Validering för tillämpning (VFT). Det är ett Vinnovafinansierat program med syfte att effektivisera processen för kommersialisering och nyttiggörande av forskningsresultat och idéer från forskare, studenter och anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut.

Programmets målsättning är att kommersiellt och tekniskt verifiera kommersiell potential hos forskningsbaserade affärskoncept och idéer och fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering.

Programmet vänder sig i första hand till forskare vid Stockholms universitet. Projekt kan beviljas bidrag med upp till max 300 000 kr. Ansökningar tas emot kontinuerligt. För mer information, kontakta Klas Magnusson, klas.magnusson@su.se.

 

Andra utlysningar relaterade till samverkan

  • Stiftelsen för strategisk forskning lyser under våren 2019 ut medel som syftar till ökad mobilitet: dels till industridoktorander och -licentiater, dels till ett "sabbatsår" för forskare som under ett år vill ägna sig åt ett annat område än sitt ordinarie. Sista ansökningsdag för dessa två utlysningar är 23 april respektive 11 juni. Läs mer på stiftelsens hemsida.
  • Vinnova lyser ut medel för sociala innovationer: "Är ni ett företag, en idéburen organisation eller offentlig verksamhet och har en ny smart lösning som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. De projekt som finansieras kan efter projektets genomförande söka vidare bidrag för att omsätta, sprida och nyttiggöra sin lösning." Sista ansökningsdag 6 mars. Läs mer.
  • Klimatneutrala städer: Vinnova lyser ut medel till projekt som tar fram teknik, processer, affärsmodeller, styrformer och regelverk som kan resultera i piloter, prototyper eller motsvarande insatser som kan göra städer klimatneutrala. Huvudsökanden ska vara en stad/kommun och minst en part ska vara ett lärosäte eller forskningsinstitut. Sista ansökningsdag 28 mars. Läs mer om Viable Cities.