Kontakta gärna Samverkansavdelningen för rådgivning kring:

Utlysningar relaterade till samverkan

  • Vinnova finansierar i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Läs mer: Utmaningsdriven innovation