Kontakta gärna Samverkansavdelningen för rådgivning kring:

 

Samverkanscheckar

Inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Safir kan du som forskare eller lärare söka bidrag till aktiviteter du planerar tillsammans med en extern (icke-akademisk) part. Läs mer om utlysningen här. Om du tror att din idé kan passa för en samverkanscheck, kontakta Petra Norling vid Samverkansavdelningen.

Validering för tillämpning

Genom Innovationskontoret vid SU kan du söka medel från Validering för tillämpning (VFT). Det är ett Vinnovafinansierat program med syfte att effektivisera processen för kommersialisering och nyttiggörande av forskningsresultat och idéer från forskare, studenter och anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut.

Programmets målsättning är att kommersiellt och tekniskt verifiera kommersiell potential hos forskningsbaserade affärskoncept och idéer och fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering.

Programmet vänder sig i första hand till forskare vid Stockholms universitet. Projekt kan beviljas bidrag med upp till max 300 000 kr. Ansökningar tas emot kontinuerligt. För mer information, kontakta Klas Magnusson, klas.magnusson@su.se.

 

Andra utlysningar relaterade till samverkan

  • Vinnova finansierar i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Läs mer: Utmaningsdriven innovation