Bakgrund

Genom den kartläggning av samverkan som genomfördes vårterminen 2015 och det arbete som de lokala samverkanskoordinatorerna genomfört sedan dess, har det blivit tydligt att det finns ett behov av smörjmedel för att kunna starta upp nya samarbeten. Det är ömsesidiga samarbeten med externa parter i det omgivande samhället som efterfrågas, framför allt nya projekt, men även utveckling och förbättring av befintliga.

– Vi får ofta höra talas om projektidéer som aldrig blir av då det saknas medel till t ex ett potentiellt samverkansprojekt, ett kontaktskapande evenemang eller andra förhållandevis små insatser, som inte faller inom ramen för regelmässig utbildnings- eller forskningsfinansiering, säger Eva Klasson-Wehler, samverkansstrateg vid Samverkansavdelningen.

Nya finansieringsmöjligheter hösten 2018

SAFIR
Stockholms universitet deltar i det nationella projektet SAFIR, som syftar till att utarbeta riktlinjer och modeller för samverkansfinansiering. Läs mer om SAFIR här.

Innovationer för ett hållbart samhälle
Vinnova lyser ut medel för utvecklings- och innovationsprojekt som på ett innovativt sätt ska bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Projektens uppdrag blir att utveckla ny kunskap och kompetens för framtida nytta.Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida.

 

För mer information eller rådgivning, kontakta samverkansstod@su.se, alternativt din lokala samverkanskoordinator, lista över dessa koordinatorer.