Inspiration och verktyg

En av de mest efterfrågade formerna av stöd handlar om inspiration – önskemål om att kunna ta del av andras erfarenheter för att på så sätt stimulera egna idéer om vad som kan göras inom ramen för samverkan. På sidan Inspiration för samverkan finns en växande bank av exempel på samverkan.

Med informationsblad, malldokument, checklistor och andra verktyg kan du enklare själv komma vidare i ditt samverkansarbete. På sidan Verktyg för samverkan har vi samlat verktyg och länkar som kan vara användbara i ditt samverkansarbete.

Kunskap och kontakter

Samverkan behöver inte vara svårt, men om du inte vet hur du ska ta dig an ett problem kan ett rådgivningsmöte vara en bra första steg. Om du sedan vill fördjupa dig inom något särskilt område kan kanske en kurs vara något att fundera på.

Rådgivningsmöten kan du boka direkt med respektive stödfunktion. Om du inte är säker på vart du ska vända dig är du alltid välkommen att skicka ett mejl till samverkansstod@su.se så försöker någon av samverkanskoordinatorerna att hjälpa dig vidare.

Finansiering och andra resurser för samverkan och innovation

Om din idé för samverkan eller innovation inte faller inom ramen för vad du får använda ordinarie utbildnings- eller forskningsfinansiering till finns det i vissa fall möjlighet att ansöka om riktat ekonomiskt stöd. Du kan läsa mer om möjliga finansieringsvägar på sidan Samverkansfinansiering.

Lokaler och andra mötesplatser är också något som du kan få hjälp med. Konferensservice  hjälper dig att boka konferens- och möteslokaler för både små och stora möten i Aula Magna. Dessutom erbjuder Konferensservice professionell hjälp med planering och genomförande av konferenser och andra arrangemang.

Specialuppdrag och bemanning

Stödfunktionernas medarbetare kan i vissa sammanhang även avsätta arbetstid för att arbeta med enskilda samarbeten eller aktiviteter. Exv. kan det röra sig om medieproduktion, bemanning av konferenssekretariat, att agera workshopledare eller bistå med kanslistöd. Om du har en idé så är du alltid välkommen att diskutera den med oss. Vi kan däremot inte på förhand lova att vi kommer att ha möjlighet att hjälpa till på just det sätt som du önskar.