Samverkan

handshake thumbnail

Vilka stödfunktioner för samverkan finns inom förvaltningen?

Flera avdelningar erbjuder råd, stöd, checklistor och verktyg för samverkan med det omgivande samhället. Stödfunktionerna är specialiserade inom olika områden.

Samverkans- och innovationsnytt