Samverkan

handshake thumbnail

Stödfunktioner för samverkan

På Stockholms universitet finns ett antal funktioner som kan ge dig stöd i frågor kring samverkan med det omgivande samhället. Stödfunktionerna är specialiserade inom olika områden och på den här sidan kan du läsa mer om vad de kan erbjuda.