Samverkan

handshake thumbnail

Vilka stödfunktioner för samverkan finns inom förvaltningen?

Flera avdelningar erbjuder råd, stöd, checklistor och verktyg för samverkan med det omgivande samhället. Stödfunktionerna är specialiserade inom olika områden.