Undervisning

Lärare (man) föreläser: Foto: Clément Morin

För dig som arbetar som lärare vid Stockholms universitet

Flera enheter inom både universitetsförvaltning och institutioner erbjuder service och stöd till dig som arbetar som lärare vid Stockholms universitet.

Student och lärare. Foto: Jens Olof Lasthein

Så kan lärare och forskare förhålla sig till chattbotar

Nu finns en vägledning för hur universitetets lärare och forskare kan förhålla sig till chattbotar i utbildning och forskning.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Utlysning 2023 - SI Public Sector Innovation Programme

Sök stöd för att stärka offentlig sektor i utvalda samarbetsländer genom att erbjuda kapacitetshöjande utbildningsprogram.

Illustration: Sara-Mara

Vem vill du ge priset Årets lärare?

Har du en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Med en nominering till det pedagogiska priset — Årets lärare 2023 har du chansen att lyfta fram och premiera just din kollega.