Undervisning

Lärare (man) föreläser: Foto: Clément Morin

För dig som arbetar som lärare vid Stockholms universitet

Flera enheter inom både universitetsförvaltning och institutioner erbjuder service och stöd till dig som arbetar som lärare vid Stockholms universitet.

Workshopdeltagare

Nytt utbud av workshopar om undervisning

Universitetslärare kan utveckla sin undervisning och stärka sig i sin lärarroll genom att delta i workshopar om högskolepedagogik. Därför har nu tagits fram ett omfattande workshop-program, med en workshop i veckan under hela våren.