Lärarkonferens2013

Kontakt Lärarkonferens2013

Vill du veta mera?
Kontakta projektledare Lotta Jons vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).
E-post: lararkonferensen.ceul@su.se
 

Future Learn

Future Learn - ett utvecklingsprojekt som syftar till att öka och förbättra IT-stödd undervisning inom Stockholms universitet.

Kontakt projektledare Uno Fors, DSV

Digital kompetens

Ett arbetsmaterial om digital kompetens för dig som arbetar inom lärarutbildningen eller andra utbildningar. Materialet har arbetats fram för att stödja institutioner, program och lärare.