Studie- och språkverkstadens uppdrag är att bidra till att så många studenter som möjligt självständigt klarar av sina studier och når goda studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi bedriver därför ett aktivt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete med studenten i fokus.
 
Vi som arbetar på Studie- och språkverkstaden och Academic Writing Service är erfarna pedagoger med fördjupade kunskaper i akademiskt skrivande, svenska som andraspråk, engelska, didaktik, IKT, studiestrategier och specialpedagogik.
 

Vi vet vad studenterna tycker är svårt vad gäller akademiskt skrivande och studiestrategier och vi har kunskapen och redskapen att lära ut det studenterna behöver kunna.

Vi strävar mot att arbeta på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet genom att kontinuerligt utveckla vår verksamhet utifrån forskningsrön och med hjälp av kollegialt lärande.

Detta kan vi göra för dig:

  • Hålla allmänna föreläsningar för dina studenter
  • Vara en integrerad del i din undervisning
  • Hålla workshoppar för lärargrupper
     

Besök su.se/sprakverkstaden för att läsa mer om oss och boka.

 

Studie- och språkverkstadens personal
Studie- och språkverkstadens personal. Från vänster: Kristina Schött, Karin Dahl, Egil Yencken, Josefin Hellman och Viktor Björklund. Fotograf: Karin Warvlin.