Stockholms universitet har tecknat avtal om undertextning. Undertextning ska användas för att tillgängliggöra filmer och streamade föreläsningar som används i undervisningen. Avtalet kan också användas för att tillgängliggöra material som används i andra sammanhang än undervisning. Avtalen i sin helhet kan du hitta i SUs avtalskatalog.
 
Kontaktperson för frågor rörande avtalet är sektionschef Tord Rådahl vid Sektionen för utbildningstolkning vid Studentavdelningen. Avropsordning och priser finns i avtalskatalogen som nås via länken nedan.

Länk: Avtalskatalog