Här finns en guide till ett tillgängligt universitet, riktad till dig som medarbetare. Du kan öppna eller ladda ned den som en pdf-fil:

Ett tillgängligt universitet (pdf) (2493 Kb)
 

Lärare undervisar studenter Foto: Niklas Björling

Så skapar vi möjligheter för alla

Studenter med olika funktionsnedsättningar kan möta olika – och likartade – hinder i studiemiljön. Många hinder går att undanröja med god tillgänglighet i såväl den fysiska som i den virtuella miljön, med framförhållning i kursplaneringen och med god pedagogik. Andra hinder kan överbryggas eller minskas genom olika former av pedagogiskt stöd.

Informationen i guiden

I guiden finns information om regler, handlingsplaner och arbetsfördelningen mellan Studentavdelningen och institutionen när det gäller stöd till studenter med funktionsnedsättning. Den beskriver också vilka stödformer det finns för studenterna och ger några tips för lärare. Olika funktionsnedsättningar och vilka hinder de innebär beskrivs kortfattat.

Stöd i mötet med studenterna

Vi hoppas att guiden ska göra det lättare för dig på institutionen att möta studenter med olika typer av funktionsnedsättning och att ge dem stöd för att komma i en jämförbar situation med studenter utan funktionsnedsättning.