Henriksson, Ann-Sofie, 2003. Undervisa tillgängligt! Pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder.

Carstensen, Gunilla & Henriksson, Ann-Sofie, 2007. Undervisa tillgängligt. Om funktionshinder och undervisning. Konkreta tips och övningar för lärare.

Teachability. Creating an Accessible Curriculum for Students with Disabilities. Kan laddas ner: www.teachability.strath.ac.uk/originalteachabilitypage.html

Möjligheter till högre studier - för studenter med psykisk eller neuropsykisk funktionsnedsättningar. En guide. Specialpedagogiska skolmyndigheten. ISBN 978-91-28-00382-7