Här hittar du kontaktuppgifter och olika ansvarsområden. Se även kontaktrutan till höger. All personal nedan sitter i hus Beta i Studenthuset.

Anna Zällh Vahlquist
Mentor
Rum 238, hus Beta, plan 2, Studenthuset
Tel: 08-16 28 26
E-post: anna.vahlquist@su.se

Cecilia Widlund
IKT-pedagog - digitala hjälpmedel
Rum 236, hus Beta, plan 2, Studenthuset
Tel: 08-16 28 05
E-post: cecilia.widlund@su.se

Emelie Ferm
Mentor
Rum 237, hus Beta, plan 2, Studenthuset
Tel: 08-16 21 11
E-post: emelie.ferm@su.se

Lena Forslund
Administratör
Arvoden och blanketter
Rum 240, hus Beta, plan 2, Studenthuset
Tel: 08-16 17 82
E-post: lena.forslund@su.se

Marie Archenholtz
Samodnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 239, hus Beta, plan 2, Studenthuset
Tel: 08-16 30 33
E-post: marie.archenholtz@su.se

Mia Karlsson
Gruppledare
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd 
Rum 242, hus Beta, plan 2, Studenthuset
Tel: 08-16 28 85
E-post: mia.karlsson@su.se

Åsa Ferm
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 234, hus Beta, plan 2, Studenthuset
Tel: 08-16 21 23
E-post: asa.ferm@su.se