Nedladdning

Studenter
Studenter laddar ned en studentlicens via Stockholms universitets hemsida: läs mer om nedladdning för studenter här.

Anställda
Arbetsdator: kontakta Helpdesk som installerar campuslicenser åt all personal. Campuslicenser för samtliga program gäller på obegränsad tid.

Privat dator: kontaka licensansvarig på din insitution/avdelning som hjälper till med installation av en studentlicens.

Stava Rex

Stava Rex är ett rättstavningsprogram på svenska. Det är utvecklat speciellt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är också bra för andra som behöver stöd för sin stavning. Stava Rex finns för PC och Mac.

SpellRight

SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska. Det rättar engelska stavfel och grammatikfel. Det är utvecklat för att användas av dem som skriver på engelska som andraspråk samt för personer med läs- och skrivsvårigheter. SpellRight finns för PC och  Mac.

 

För mer information kontakta Jorge Moreno.
E-post: jorge.moreno@su.se