Samordnarna nedan sitter i hus Beta i Studenthuset. Här hittar du kontaktuppgifter och olika ansvarsområden. Se även kontaktrutan till höger.

Åsa Ferm
Mentorsansvarig
Rum 234
E-post: asa.ferm@su.se
Tel: 08-16 21 23

Anne Jansson
Ansvarig för arvodesblanketter
Rum 239
E-post: anne.jansson@su.se
Tel:08-16 22 98

Erika Lempke
IKT-pedagog
Rum 235
E-post: erika.lempke@su.se
Tel: 08-16 28 78

Carin Josephson
Resursrumsbokning
Rum 238
E-post: carin.josephson@su.se
Tel: 08-16 27 52

Kjell Johansson
Pedagogisk konsult, synnedsättning
Rum 237
E-post: kjell.johansson@su.se
Tel:08-16 17 82