För utresande studenter, som på grund av en funktionsnedsättning behöver stöd under sina utbytesstudier, är det de internationella handläggarna på Studentavdelningen och den internationella koordinatorn vid studentens institution som kan informera om vilka olika möjligheter till utlandsstudier som finns.

Samordnaren vid Särskilt pedagogiskt stöd kan skriva ett intyg om rekommenderat stöd vid Stockholms universitet på engelska, som studenten i god tid ska skicka till värduniversitetet. Stockholms universitet ansvarar för kostnaderna för det pedagogiska stödet – på samma sätt som vid studierna på hemmaplan.