Undervisa tillgängligt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Undervisning
  7. Undervisa tillgängligt
Ett tillgängligt universitet, broschyrens framsida

Ett tillgängligt universitet

I guiden "Ett tillgängligt universitet" hittar du information som du behöver när du kommer i kontakt med studenter med funktionsnedsättning. Du kan vara lärare, studierektor, studievägledare eller övrig personal.

Studenter vid datorerna vid Infocenter Foto: Eva Dalin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

I Studenthuset sitter samordnarna för studenter med funktionsnedsättning.

Särskilt pedagogiskt stöd

Kontakt:

Gruppledare och dyslexipedagog
Elisabeth Åman
Rum 236, hus Beta, Studenthuset
Tel: 08-16 21 11
E-post: dyslexi@su.se

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

E-post: studentstod@su.se

Plats: Hus Beta, plan 2, Studenthuset

Resursrum
Resursrumsinfo
E-post: resursrum@su.se

Rådgivning om digitala studieverktyg och hjälpmedel
Erika Lempke 
E-post: erika.lempke@su.se

Teckenspråkstolkar
Finns vid Sektionen för utbildningstolkning:
su.se/utbildningstolkning

Telefon- och drop-intider för studenter se su.se/funktionsnedsattning