Undervisa tillgängligt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Undervisning
  7. Undervisa tillgängligt
Lärare undervisar studenter Foto: Niklas Björling

Ett tillgängligt universitet

I guiden "Ett tillgängligt universitet" hittar du information som du behöver när du kommer i kontakt med studenter med funktionsnedsättning. Du kan vara lärare, studierektor, studievägledare eller övrig personal.

Studenter vid datorerna vid Infocenter Foto: Eva Dalin

Personal vid Särskilt pedagogiskt stöd

I Studenthuset sitter samordnare av särskilt pedagogiskt stöd, mentorer och IKT-pedagog.

Särskilt pedagogiskt stöd

Kontakt:

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
E-post: studentstod@su.se
Plats: Hus Beta, plan 2, Studenthuset

Frågor om arvode & tidsrapportering (antecknare, mentorer etc.)
arvode.studentstod@su.se

Resursrumsinfo
E-post: resursrum@su.se

Teckenspråkstolkar
Finns vid Sektionen för utbildningstolkning:
su.se/utbildningstolkning