Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Undervisning
  7. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Vad är verksamhetsförlagd utbildning (VFU)?

VFU är en viktig del av lärarutbildningarna, där praktik och teori knyts samman. VFU ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet.

Trepartssamtal

Det övergripande syftet med trepartssamtal är att du som student ska reflektera över och själv kunna värdera din praktik- och professionsutveckling utifrån förväntade studieresultat för VFU och professionsutvecklingsmatrisen. De återkommande trepartssamtalen ska medverka till att skapa kontinuitet och progression i din professionsutveckling.