Undervisning

Lärare (man) föreläser: Foto: Clément Morin

För dig som arbetar som lärare vid Stockholms universitet

Flera enheter inom både universitetsförvaltning och institutioner erbjuder service och stöd till dig som arbetar som lärare vid Stockholms universitet.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Utlysning 2023 - SI Public Sector Innovation Programme

Sök stöd för att stärka offentlig sektor i utvalda samarbetsländer genom att erbjuda kapacitetshöjande utbildningsprogram.

Illustration: Sara-Mara

Årets lärarpristagare utsedda

Priset Årets lärare 2022 går till Katarina Fast Lappalainen, John Fitzpatrick, Olov Karlsson, Lena Sjögren och Oliver Smith.