Undervisning

Lärare (man) föreläser: Foto: Clément Morin

För dig som arbetar som lärare vid Stockholms universitet

Flera enheter inom både universitetsförvaltning och institutioner erbjuder service och stöd till dig som arbetar som lärare vid Stockholms universitet.

Illustration: Sara-Mara

Årets lärare utsedda

2021 års pristagare av Årets lärare är Matilda Baraibar, Sören Holst, Adam Jacobsson, Christophe Premat, samt Anna-Lena Ström.