Råd & stöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd

Råd och stöd

På denna ingång finns universitetsförvaltningens verksamhetsstöd samlat för medarbetare i olika funktioner vid Stockholms universitet. Du hittar blanketter och mallar för olika ändamål. Råd och stöd för forskare, lärare och administrativ personal.

Servicecenter

Fastighetsavdelningens servicecenter (Södra huset, Hus D, plan 4) vid Stockholms universitetsbibliotek hjälper dig som anställd, student eller besökare med olika lokal-, service- och säkerhetsrelaterade frågor. Servicecenter administrerar även bostadsrelaterade frågor till internationella studenter och gästforskare.

handshake thumbnail

Vilka stödfunktioner för samverkan finns inom förvaltningen?

Flera avdelningar erbjuder råd, stöd, checklistor och verktyg för samverkan med det omgivande samhället. Stödfunktionerna är specialiserade inom olika områden.

Universitetsgemensamma stödsystem

Stockholms universitet har ett stort antal universitetsövergripande stödsystem som är till för dig som medarbetare. Innehåll presenteras på webbplatser och portaler med eller utan inloggning.