Råd & stöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd

Råd och stöd

På denna ingång finns universitetsförvaltningens verksamhetsstöd samlat för medarbetare i olika funktioner vid Stockholms universitet. Du hittar blanketter och mallar för olika ändamål. Råd och stöd för forskare, lärare och administrativ personal.

Lokalservice och information i Södra huset

Servicecenter, intill Stockholms universitetsbibliotek hjälper att hitta till olika funktioner och lokaler vid universitetet, AV-support och AV-utrustning för de centrala undervisningslokalerna, köpa profilprodukter samt hämta kvarglömda saker och hittegods. Till Servicecenter kan även internationella studenter och gästforskare vända sig för support med ut- och inlämning av nycklar.

handshake thumbnail

Vilka stödfunktioner för samverkan finns inom förvaltningen?

Flera avdelningar erbjuder råd, stöd, checklistor och verktyg för samverkan med det omgivande samhället. Stödfunktionerna är specialiserade inom olika områden.

Universitetsgemensamma stödsystem

Stockholms universitet har ett stort antal universitetsövergripande stödsystem som är till för dig som medarbetare. Innehåll presenteras på webbplatser och portaler med eller utan inloggning.